Den tredje dagen

På si tredje plateutgjeving ville trioen Parallax gjera noko nytt. Dei inviterte med seg musikar og komponist Rob Waring til å produsere innspelinga, og gjennom tre døgn i havgapet på Giske utanfor Ålesund vart Den Tredje Dag spelt inn. Med utgangspunkt i enkle skisser og strukturar vart materialet på plata utvikla gjennom ein spennande, kreativ og lærerik prosess. Det nye for Parallax som improvisasjonensemble er her at dei nyttar studioets muligheiter for klipping, pålegg og tilskrudde klanglege nyanser. Ei spennande reise. Trioen har ein open og leiken tilnærming til spontan musisering, og har etter mange aktive år opparbeida seg eit unikt sound. Tid, stad og rom er medskaparar til trioens musikalske valg, der musikk aldri kan settast i bås.

On their third album the trio Parallax wants to do something new. They invited musician and composer Rob Waring as a producer, and through three days by the ocean at Giske outside the Norwegian city Ålesund was "The Third Day" recorded. Based on simple sketches and structures were material on the record developed through exciting, creative and informative process. The new for Parallax as improvisation ensemble, is that they use the studio-facilities such as cutting, topping and timbral nuances. The trio has an open and playful approach to spontaneous musicianship, and has for many active years acquired a unique sound. Time, place and space is helping to create the trio's musical choices, where music never is categorize.

Parallax:  Stian Omenås, trumpet, percussion Are Lothe Kolbeinsen, guitar, preparations, Ulrik Ibsen Thorsrud, drums, percussion

Tor Hammerø sin omtale av Den tredje dagen (28.12.14.)

# Tittel Spelelengde
1 42 sec
2 12 min 28 sec
3 2 min 12 sec
4 3 min 20 sec
5 4 min 6 sec
6 2 min 23 sec
7 5 min 43 sec
8 2 min 7 sec
9 9 min 36 sec
Lanseringsår 
2014
Katalognummer 
NORCD1448

Andre utgjevingar