Feeling//Emotion (LP)

Trompeteren Kristoffer Eikrem (kjent fra m.a. Mopti), har sammen med pianisten Kjetil Jerve skapt et eneståande solo-debut album i norsk jazz. Et unikt samspill basert på langt samarbeid, og med musikk som fremstår som egenartet og karakteristisk.

Duoen spiller cooljazz-inspirerte låter med et retrospektivt blikk på Lennie Tristano og hans omgangskrets av dyktige musikere. Ideen om en melodi, selve melodiens konsept blir her strekt ut. Lange linjer flyter i bølger, ofte bestående av åttendelsnoter som igjen glir inn i triolfigurer. Som lytter kan man til tider få inntrykk av at musikken "flyter" - uten puls. Det er teknisk krevende å spille, og duoen formidler og leverer glitrende spill i et glassklart, nært og direkte lydbilde. Gjennomsiktig og skjørt, og med nerve og intensitet. Improvisasjonene er naturlige forlengelser og utvidelser av melodiene, og tross den tilsynelatende friheten, er de basert på en håndfull utvalgte standardprogresjoner favorisert av de to jazzmusikerne. Resultatet er frittflytende, sinnsutvidende jazzmusikk, utført av to spennende instrumentalister fra en ung generasjon norske musikere.

The trumpetplayer Kristoffer Eikrem (known from -among others- Mopti), together with pianist Kjetil Jerve created an unprecedented solo debut album in Norwegian jazz. A unique interaction based on long term cooperation, and with music that stands out as distinctive and characteristic.
The duo plays cool jazz-influenced songs with a retrospective glance at Lennie Tristano and his circle of talented musicians. The idea of a melody, the melody concept is here stretched. As a listener you can sometimes get the impression that the music is "floating" - without pulse. It is technically challenging to play, and the duo conveys and delivers sparkling games in a glass clear, close and direct sound. Transparent and skirt, and with nerve and intensity. The improvisations are natural extensions and expansions of the melodies, and despite the apparent freedom, they are based on standard progression favored by the two jazz musicians.
The result is free-flowing, mind-expanding jazz music, performed by two instrumentalist from a young generation Norwegian musicians.

Anmeldelser: Tor Hammerø l blogg

Anmeldelse: jazzinorge

 

Andre utgjevingar