Klangkammer 1

Musikaren Stian Omenås har med sine eigne ord: “endelig lykkes i å sette sammen et spennende kollektiv av musikere med felles forståelse for komponert og improvisert musikk” Her musiserer sterke og tydelege instrumentalistar med sans for minimalisme, utvida forståing for form, dramaturgi og kompositorisk utvikling. Musikken har eit kammermusikalsk utgangspunkt og vert skapt i rommet - og med rommet som viktig medmusikar. Gjerne i rom som har naturleg klang. Repertoaret inneheld eit utval korte lyriske låtar, skisser, koralar og rytmiske idear. Uttrykket varierer frå fri improvisasjon til konkrete tema og harmoniar. Felles for alt er ein lyrisk identitet - igjen kammermusikalsk, i eit vandrande og spennande friksjonslandskap.

"After many years in pursuit of meaning as a musician, I have finally succeeded in putting together an exciting group of musicians with a common understanding of composed and improvised music. This recording features strong and confident instrumentalists with a feeling for minimalism, a broad grasp of form, and a sense of dramatic and compositional development. And, not least, they have the stylistic credibility to create modern, lyrical art music in which a certain level of friction is necessary in order to enhance the nuances of the tonal expression. The idiom varies from free improvisation to concrete themes and harmonies. What they have in common is a lyrical identity – once again, chamber music, in a landscape characterised by organic movement and intriguing confrontations"   Stian Omenås

# Tittel Spelelengde
1 4 min 53 sec
2 4 min 38 sec
3 4 min 35 sec
4 3 min 29 sec
5 6 min 41 sec
6 2 min 1 sec
7 2 min 25 sec
8 3 min 38 sec
9 4 min 6 sec
10 3 min 25 sec
11 3 min 39 sec
Lanseringsår 
2012
Katalognummer 
NORCD1201

Andre utgjevingar