Vokal

Vokal er Elins fjerde NORCD-utgjeving ("Fra himmelen er det langt ned",1997, "Moment", 2004, "Trio", 2007). Som songer og komponist, og som inspirator for stadig nye generasjonar jazzvokalister, er Elin Rosseland av stor betydning for norsk musikkliv. Med fokus på den improvisasjonsbaserte vokalkunsten samt eigne komposisjonar utforskar ho på denne utgjevinga stemma i ulike formater. Tidlaus musikk i grenseland mellom jazz, samtid, improvisasjon og kammermusikk. Rosseland har moteke ei rekke utmerkingar og prisar for sitt arbeid og fekk Radka Toneffs minnepris i 2009. Medverkande på Vokal:  Elin Rosseland, Ellen Hvattum, Tove Rødde Fjeld, Berit Lohne, Inger Danneborg, Trondheim Voices Fauna vokalkvintett, Guro Gravem Johansen, Live Sollid Schulerud, Karl Seglem.

Beautiful from Elin Rosseland
Vocals are Elin´s fourth release from NORCD ("From the sky it far down," 1997 "Moment", 2004 "Trio", 2007). As a singer and composer, and also as an inspiration for new generations of jazz vocalists, is Elin Rosseland of great importance for Norwegian music. Focusing on the improvised vocal art and own composition she explores the voice in various format. Listen to the timeless music in the borderland between jazz, contemporary, improvisation and chamber music. Rosseland has received awards for her work and got Radka Toneff Memorial Prize in 2009. On the album "Vocals" you can hear: Elin Rosseland, Ellen Hvattum, Tove Rødde Fjeld, Berit Lohne, Inger Danneborg, Trondheim Voices Fauna vocal quintet, Guro Gravem Johansen, Live Sollid Schulerud, Karl Seglem.

Anmeldelse: jazzinorge

Anmeldelse: salt peanuts*

# Tittel Spelelengde
1 4 min 12 sec
2 1 min 57 sec
3 4 min 7 sec
4 6 min
5 2 min 27 sec
6 4 min 16 sec
7 37 sec
8 1 min 37 sec
9 30 sec
10 32 sec
11 3 min 21 sec
12 3 min 26 sec
13 4 min 14 sec
14 31 sec
Lanseringsår 
2014
Katalognummer 
NORCD1437

Andre utgjevingar