Vokal (LP)

Vakkert frå Elin Rosseland Vokal er Elins fjerde NORCD-utgjeving ("Fra himmelen er det langt ned",1997,"Moment", 2004, "Trio", 2007). Som songer, komponist, og inspirator for stadig nye generasjonar jazzvokalistar, har Elin Rosseland ei særstilling i norsk jazz. Med fokus på den improvisasjonsbaserte vokalkunsten samt eigne komposisjonar utforsker ho på Vokal, stemma i ulike format. Tidlaus musikk i grenseland mellom jazz, samtid, improvisasjon og kammermusikk. Rosseland har mottke ei rekke prisar for sitt arbeid og fekk Radka Toneffs minnepris i 2009. Medvirkande: Elin Rosseland, Ellen Hvattum, Tove Rødde Fjeld, Berit Lohne, Inger Danneborg, Trondheim Voices Fauna vokalkvintett, Guro Gravem Johansen, Live Sollid Schulerud, Karl Seglem.

Beautiful from Elin Rosseland
Vocals are Elin´s fourth release from NORCD ("From the sky it far down," 1997 "Moment", 2004 "Trio", 2007). As a singer and composer, and also as an inspiration for new generations of jazz vocalists, is Elin Rosseland of great importance for Norwegian music. Focusing on the improvised vocal art and own composition she explores the voice in various format. Listen to the timeless music in the borderland between jazz, contemporary, improvisation and chamber music. Rosseland has received awards for her work and got Radka Toneff Memorial Prize in 2009. On the album "Vocals" you can hear: Elin Rosseland, Ellen Hvattum, Tove Rødde Fjeld, Berit Lohne, Inger Danneborg, Trondheim Voices Fauna vocal quintet, Guro Gravem Johansen, Live Sollid Schulerud, Karl Seglem.

JazziNorge om Vokal

salt peanuts* om Vokal

Lanseringsår 
2014
Katalognummer 
NORCD1435LP

Andre utgjevingar