Bmx

Den basslause trioen Bmx spelar musikk inspirert av Motian-Frisell-Lovano. Musikken har ei eiga Bmx-retning og fokuset fekk fort eit fokus på eige materiale, med intensjonen om å dra det komponerte i nye retningar ved kvar gjennomspeling.

Utgjevingar