Daniel Herskedal

Tubaisten og komponisten Daniel Herskedal har en bachelorgrad i jazzmusikk fra NTNU i Trondheim samt en mastergrad fra Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København. Han er nå basert i Oslo, og arbeidet som frilanser i flere band og prosjekter, for eksempel City Stories, Listen, Magic Pocket, Trondheim Jazzorkester og Jens Carelius. I tillegg til å være utøvende musiker, underviser han i tuba ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Herskedal ga ut sin første CD som bandleder og komponist juni 2010, heter City Stories.

Norwegian tubist and composer Daniel Herskedal is educated at the Conservotory of music in Trondheim (bachelor degree) and Copenhagen (master’s degree). He is now based in Oslo, and work as a freelancer in several bands and projects, such as Citu Stories, Listen, Magic Pocket, Trondheim Jazz Orchestra and Jens Carelius.  He’s also the tuba teacher at Rhythmic Music Conservatory in Copenhagen. Herskedal released his first CD as a bandleader and composer june 2010, named City Stories.

 

Utgjevingar