Elin Rosseland

Elin Rosseland ga ut sin første soloplate i 1989 og har siden deltatt i en lang liste med spennende prosjekter og konserter hjemme i Norge og i utlandet. Hun er en ledende norsk kvinnelig vokalist. Musikken hennes har en unik "sound": en kraftig men "stille og rolig" opplevelse. Elin Rosseland er den viktigste inspirator for mange unge og etablerte sangere i Norge i dag. Hennes energisk sang er noen av de sterkeste, sjeldne og personlige jazzinnspillinger som kommer ut av Norge. Hun har gitt ut fire album på NORCD.

Elin Rosseland released her first solo recording in 1989 and has since taken part in a long list of recording projects and concerts troughout Norway and abroad. She is a leading Norwegian female singer. Her music has an unique sound: a powerful yet "silent og quiet" experience. Elin Rosseland is the main inspirator for many young and established singers in Norway today. Her spirited singing delivery, merge into some of the strongest, rare and personal jazz recordings coming out of Norway. She has released 4 albums on NORCD.

Utgjevingar