Kirsti Bakken Kristiansen

I grew up in Gjøvik and lived all my childhood there. Gjøvik is probably
not the first place name people think of when they hear the word “folk music” and it took me a few years before I found the beautiful tradition-
al music in the area. It was a discovery to hear other folk singers sing the songs mom and dad sung to me as a child, just using other melodies and dialects. Without realizing it, folk music dhad been with me all my life, and finding out that my homestead had its own variants of popular folk songs was a great pleasure. Thanks to the local collector, Agmund Hole, a number of worldly displays and religious folk tunes from Vardal and Gjøvik has been transcribed. On this recording a selection of the songs Agmund Hole collected are presented, amongst a few other songs from Vestoppland. Some of the tunes Hole collected had only a few verses and, where possible, I have borrowed verses from other variants to give the songs an entirety.

Some of the most beautiful about folk music in my opinion is that it works well by itself, without complicated arrangements and accompaniments. Therefore I chose to sing these songs as originally sung: all alone, with my voice as the only instrument.

Utgjevingar

Nyheter

Kirsti Bakken Kristiansen

Kirsti Bakken Kristiansen har i flere år fordypet seg i tradisjonsmusikken fra hjemområdet Vardal og Gjøvik. Folkemusikken fra disse områdene har vært litt bortglemt, men ved å hente frem melodier og tekster som i mange år kun har eksistert på papiret, oppstår ny uoppdaget musikk. Kirsti synger virkelig nytt liv inn i vakre religiøse folketoner, dramatiske ballader og lystige viser. Denne unike musikken, folketonene fra Vardal tok Kirsti hele veien til finale i INTROfolk 2015. Nå er disse flotte melodiene spilt inn på albumet «Linden». Tittelen på albumet henviser til lindetreet, et tre tilknyttet mye overtro og det figurerer og blir sunget om i flere av tonene på platen. Kirsti Bakken Kristiansen er en del av duoen Fivil som mottok glimrende anmeldelser for sitt debutalbum. "Linden" er Kirstis første soloutgivelse, og sangene synges som de opprinnelig ble sunget: helt alene, med bare stemmen som instrument.

Foto av Thor Hauknes