Lena Skjerdal

Lena Skjerdal er vokalist, komponist og tekstforfatter, og tok en grad i etnomusikologi fra Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet og teknologi (2002). Hun har vært medlem av en rekke band, og blant musikerne hun har jobbet med er trommeslagere Håkon Mjåset Johanssen og Thomas Strønen. Den siste året hennes samarbeid med pianisten Erik Halvorsen har vært viktig. Lena Skjerdal har også lang erfaring som storbandvokalist, har studert med Elin Rosseland og Sidsel Endresen, og har studert khyal sang i Mumbai med Guru Dhanashree Pandit-Rai på Jazz-India Vocal Institute.

Lena Skjerdal is a singer, composer and writer and took a degree in ethnomusicology from the Norwegian University of Science and Technology (2002). She has been a member of a number of bands, and among the musicians she has worked with are drummers Håkon Mjåset Johanssen and Thomas Strønen. The latest year her collaboration with pianist Erik Halvorsen has been important. Lena Skjerdal also has long experience as a big band vocalist, has studied with Elin Rosseland and Sidsel Endresen, and has studied khyal singing in Mumbai with Guru Dhanashree Pandit-Rai at the Jazz-India Vocal Institute.

Utgjevingar