Gästezimmer

GÄSTEZIMMER  henter materiale fra tidligere turneer, i tillegg til nyskrevet musikk. Forankringen i kreativ improvisasjon, samt inspirasjon fra kammermusikk, gir Augur ensemble en meningsfull og et posisjonerende ståsted innen ung, europeisk jazz. Om platen sier trompetist Eirik Dørsdal:

Musikalsk sett er dette et ekte hjertebarn, ettersom alle de involverte musikere alle har meget sterk musikalsk personlighet og sterke meninger om hvordan resultatet skal bli, presser vi hverandre til å utfordre oss selv, og å gå utenfor de ellers kanskje trygge rammer.”