Kobolt

Kobolt er et klanglig utforskende album i skjæringspunkt mellom jazzimprovisasjon, komposisjon og klassisk musikk. Håkon Storm har tidligere gitt ut soloplatene Zinober (NORCD1105) og Fosfor (NORCD1434). Disse utgivelsene utforsker kompositoriske og improvisatoriske virkemidler i soloformatet, og har et overveiende akustisk lydbilde. På denne tredje og avsluttende platen i prosjektet, samarbeider han med den nederlandske strykekvartetten Zapp4. Dette samler trådene samtidig som det også tilfører helt nye og spennende dimensjoner i Håkon Storm sine "studier" av både gitarens melodiske, klanglige og improvisatoriske muligheter

Zapp4 (NL) er en utradisjonell og søkende strykekvartett. De kombinerer groove, improvisasjon og fantasi med gnistrende soloer. Kvartetten dekker et vidt musikalsk spekter, og har høy hastighet i interaksjon og kommunikasjon seg imellom. Uansett hvor vilt eller mildt det blir, er det alltid en poetisk side ved deres samspill. De har tidligere samarbeidet med bl.a. Marc Ribot, Jan Bang og Graeme Stephen.

Andre utgjevingar